Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów po raz trzeci!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała Certyfikat Srebrny „Uczelnia Liderów" III edycji Ogólnopolskiego Konkurs i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication, pod honorowym patronatem prof. dra hab. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego.

Certyfikaty Srebrne przyznawane są uczelniom, które po raz trzeci uzyskują znak jakości „Uczelnia Liderów”, czym potwierdzają konsekwencje swoich działań w obszarze kształcenia praktycznego Studentów i dostosowania swojej oferty do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w grupie Uczelni, które uzyskały   najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez jury w związku z czym została uhonorowana nagrodą specjalną - statuetką "Primus".

W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

 O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna Studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Ocena uczelni ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt „Uczelnia Liderów” od innych podobnych konkursów, w których zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki.

12 czerwca 2013 roku w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której certyfikat oraz wyróżnienie dla PWSZ w Elblągu odebrał Prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ.

Certyfikat oraz wyróżnienie „Primus” przyznano na okres od czerwca 2013 r. do czerwca 2014 r.

Uroczystość finałową III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” zwieńczył wykład prof. Edmunda Wnuka-Lipińskiego, wybitnego polskiego socjologa, rektora honorowego Collegium Civitas w Warszawie pt. „Uczelnia w przestrzeni publicznej”. Autor wykładu zwracał uwagę na kulturotwórczą rolę uniwersytetów oraz ich wkład w rozwój gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego czy tożsamości narodowej.