Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ponownie uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów" II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication, pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego.

W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymają szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

12 czerwca 2012 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się gala finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów". W trakcie uroczystości poznano uczelnie uhonorowane certyfikatem za kształcenie dla rynku pracy, współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz aktywność w budowaniu gospodarki wiedzy.

 

Wyróżnienie dla PWSZ w Elblągu odebrała dr Irena Sorokosz, prorektor ds. organizacyjnych.

 

Certyfikat przyznano na okres czerwiec 2012 - maj 2013.

 

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” oznacza, że uhonorowana wyróżnieniem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  podejmuje wysiłki na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wiązania procesu dydaktycznego z tendencjami i zjawiskami występującymi na współczesnym rynku pracy. Uczelnia stara się kształcić absolwentów kreatywnych, twórczych i innowacyjnych. W konkursie zauważono, że PWSZ w Elblągu wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w dydaktykę na rynku pracy i przygotowuje swoich studentów do tego, aby mogli w przyszłości w sposób skuteczny i efektywny osiągnąć cele  zawodowe w Polsce i Zjednoczonej Europie. Doceniono także to, że Uczelnia stara się wcielać w życie ideę uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, a także podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych i pro-rynkowych.  

 

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rottczłonek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Ocena uczelni ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt „Uczelnia Liderów” od innych podobnych konkursów, w których zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki.