Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Program ogólnopolskiej konferencji Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2012

PROGRAM

 

ogólnopolskiej konferencji Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2012

na temat: Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku

Elbląg, 19-20 kwietnia 2012 roku

Dzień 19.04.2012 roku

  9.15-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

 

 

10.00-10.15

Uroczyste otwarcie konferencji:

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu

10.15-11.00

Przemówienia zaproszonych gości:

-     Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

-     Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Miasta Elbląga

-     Sławomir Jezierski – Starosta Elbląski

-     Maria Kosecka – Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Elbląg

-     nadinsp. Józef Gdański – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

-     insp. Wojciech Sobczak – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

 

11.00-13.50

Panel I: Bezpieczeństwo polityczne

11.00-11.20

prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński

Współczesne dylematy bezpieczeństwa

11.20-11.40

dr Mariusz Darabasz

Poczucie bezpieczeństwa a obiektywne i subiektywne elementy zagrożenia na przykładzie zagrożenia przestępczością w wybranych miastach w Polsce w 2009 roku

11.40-12.00

mgr Marian Podziewski

Wpływ Układu Schengen na bezpieczeństwo lokalne na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

12.00-12.20                                                                Przerwa kawowa

12.20-12.40

prof. zw. dr hab. Roman Kisiel

prof. nadzw.

dr hab. Renata Marks-Bielska

dr Wiesława Lizińska

Bezpieczeństwo Polski w kontekście polityki energetycznej

12.40-13.00

gen. dywizji w st. spocz. dr Ryszard Sorokosz

Rola i zadania Międzynarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w polityce bezpieczeństwa narodowego Polski i innych państw europejskich

13.00-13.20

mł. insp. dr Elżbieta Szafrańska

dr Jerzy Szafrański

Terroryzm a współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP

13.20-13.40

dr inż. Izabela Borucińska-Dereszkiewicz

W kierunku zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

13.40-13.50

Podsumowanie panelu oraz dyskusja

13.50-14.00                                                               Przerwa kawowa

 

 

14.00-17.00

Panel II: Bezpieczeństwo publiczne

Panel III: Bezpieczeństwo w biznesie

14.00-14.20

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Liziński mgr Anna Wróblewska

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na przykładzie delty Wisły

14.20-14.40

mł. insp. dr Jerzy Kosiński

(Nie)bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

14.40-15.00

dr Bolesław Sprengel

Bezpieczeństwo lokalne w Polsce jako problem badawczy

15.00-15.20

nadinsp. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof Starańczak

Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przez powiatowe komisje bezpieczeństwa
i porządku

15.20-15.50                                                                Przerwa kawowa

15.50-16.10

podinsp. mgr Waldemar Szulc

Zintegrowany system zapewnienia bezpieczeństwa na EURO 2012 na przykładzie miasta Gdańsk

16.10-16.30

mł. insp. mgr Ewa Pachura

Ewaluacja możliwości wykrywczych w kontekście przedawnienia przestępstw

16.30-16.50

mgr Wojciech J. Janik

Rekrutacja i szkolenie terrorystów na przykładzie Al Kaidy

16.50-17.10

mgr Marta Aniśkowicz

Rola inspekcji transportu drogowego w procesie poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego

17.10-17.20

Podsumowanie panelu oraz dyskusja

Dzień 20.04.2012 roku

10.00-11.10

Panel IV: Bezpieczeństwo socjalne

10.00-10.20

dr Henryk Gawroński

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
w krajach UE

10.20-10.40

Monika Skiepko

Profilaktyka pomocy rodzinom przeżywającym kryzys rozwojowy na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Terapii „Etap” w gminie Białystok

10.40-11.00

mgr inż. Andrzej Michalik

Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnego systemu bezpieczeństwa socjalnego

11.00-11.10

Podsumowanie panelu oraz dyskusja

       

 

11.10-13.00

Panel V: Panel studencki

11.10-11.30

Katarzyna Pleszkun

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkotykowych jako jedno z zadań własnych gminy

11.30-11.50

Marta Szewczuk

Problem narkomanii wśród dzieci i młodzieży gminy Malbork

11.50-12.10

Michał Kosiński

Symulowana akcja ratownicza jako sprawdzian umiejętności ratownika

12.10-12.30

Patrycja Posiewka

Poczucie bezpieczeństwa studentów w czasie podróży środkami komunikacji

12.30-12.50

Justyna Jeremicz

Przemyt jako sposób na życie wśród polskich kierowców

12.50-13.00

Podsumowanie panelu oraz dyskusja

 

 

13.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Konferencja odbędzie się w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137, w auli głównej budynku PWSZ
w Elblągu.