Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2012 na temat: Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

zaprasza na


     ogólnopolską konferencję naukową

Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2012

 na temat:

Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku

 

Elbląg, 19 – 20 kwietnia 2012 roku

 

Patronat honorowy:

Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Miasta Elbląg

Sławomir Jezierski – Starosta Elbląski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor PWSZ w Elblągu 

 

Współorganizator:

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu

 

Patronat medialny:

Telewizja Elbląska, "Dziennik Elbląski", Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

 

Cel i tematyka konferencji

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najważniejszych zadań państwa. Realizowane jest ono przez organy administracji państwowej oraz samorządowej w takich podsystemach funkcjonalnych, jak: bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo gospodarcze (biznesu) oraz bezpieczeństwo socjalne. Układ tych podsystemów determinuje tematykę konferencji, która realizowana będzie w panelach zgodnych z podsystemami funkcjonalnymi bezpieczeństwa publicznego.

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących kształtowania bezpieczeństwa publicznego, pomiędzy przedstawicielami nauki reprezentującymi różne dyscypliny naukowe a praktykami zajmującymi się zapewnianiem bezpieczeństwa na co dzień.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również studenci. Wprowadzenie panelu studenckiego umożliwi, poprzez stworzenie forum wymiany poglądów, dyskusji, prezentacji badań
i osiągnięć naukowych, promowanie rozwoju naukowego studentów oraz integrację ich środowiska.

 

Obrady realizowane będą w następujących panelach:

Panel I: Bezpieczeństwo polityczne

 • Strategia bezpieczeństwa państwa na tle współczesnych zagrożeń
 • Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Strategia i polityka bezpieczeństwa narodowego Polski i innych państw Europy
 • Polska w europejskiej i euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa
 • Społeczny wymiar terroryzmu 

 

Panel II: Bezpieczeństwo publiczne

 • Strategie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnej
 • Kształtowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo w turystyce
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej
 • Funkcjonowanie i współdziałanie służb porządkowych i ratowniczych w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • Organizacja i funkcjonowanie organów administracji rządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

 

Panel III: Bezpieczeństwo biznesu

 • Audyt bezpieczeństwa jako element zarządzania systemem bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w E-biznesie
 • Zakres ochrony osób i mienia przez firmy ochroniarskie
 • Ochrona lojalności pracowników
 • Polityka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach

 

Panel IV: Bezpieczeństwo socjalne

 • Bezpieczeństwo socjalne jako składnik bezpieczeństwa państwa
 • Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnego systemu bezpieczeństwa społecznego
 • Zabezpieczenie społeczne i bezpieczeństwo socjalne jako kategorie polityki społecznej
 • Polityka społeczna jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo socjalne

 

Panel V: Panel studencki - Kształtowanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym

 • Zapobieganie narkomanii na przykładzie wybranych krajów europejskich
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkotykowych jako jedno z zadań własnych gminy
 • Zapobieganie narkomanii i przestępczości narkotykowej wśród kierowców
 • Poczucie bezpieczeństwa młodzieży w miejscu zamieszkania

 

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia 2012 roku w budynku Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, ul. Grunwaldzka 137.

Opłata konferencyjna wynosi 270 zł. i obejmuje koszt udziału w konferencji, wydania materiałów pokonferencyjnych oraz uroczystej  kolacji w dniu 19.04.2012 r.

Zakwaterowanie uczestników konferencji we własnym zakresie w elbląskich hotelach. Istnieje możliwość zakwaterowania części uczestników w akademikach studenckich PWSZ w Elblągu. Odpłatność za nocleg w akademiku wynosi 50 zł. Rezerwacja miejsc noclegowych w akademiku poprzez Sekretariat konferencji. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje w Sekretariacie konferencji.

 

Opłaty:

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.03.2012 r.

Konto: BANK ZACHODNI WBK S.A. I O/ELBLĄG

21 1090 2617 0000 0006 5200 2942              Koniecznie z dopiskiem: Bezpieczeństwo

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów delegacji.

 

 

Nadsyłanie zgłoszeń

Nadsyłanie zgłoszeń do udziału w konferencji na formularzu zgłoszeniowym

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: konferencja_ie@pwsz.elblag.pl 

lub listownie na adres: Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu, 82-300 Elbląg,

ul. Grunwaldzka 137

Termin składania zgłoszeń do dnia 10 marca 2012 r.

 

 

Składanie referatów:

Referaty należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej w terminie do dnia 19 kwietnia 2012 r.*

Zgłoszone referaty wydane zostaną w formie recenzowanej publikacji.

Wytyczne oraz szablon edytorski dla autorów referatów   

* Warunkiem publikacji tekstu jest jego pozytywna recenzja (oraz ewentualne poprawienie tekstu według wytycznych

   recenzenta).
  Opłata za publikację w przypadku uzyskania negatywnej recenzji nie będzie zwracana.

 

Komitet Programowy:

 • dr Mariusz Darabasz (przewodniczący) - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego     PWSZ w Elblągu
 • prof. dr hab. Roman Kisiel - IE PWSZ w Elblągu
 • prof. dr hab. Jerzy Kujawa - IE PWSZ w Elblągu
 • dr hab. inż. Tadeusz Liziński ­ - IE PWSZ w Elblągu
 • dr Krzysztof Sidorkiewicz - IE PWSZ w Elblągu

 

Komitet Organizacyjny:

 • mgr Irena Naguszewska (przewodnicząca) – z-ca Dyrektora IE PWSZ w Elblągu 
 • mgr Dorota Seroka (sekretarz)  - IE PWSZ w Elblągu 
 • dr inż. Tomasz Winnicki - IE PWSZ w Elblągu
 • dr inż. Jacek Rak - IE PWSZ w Elblągu
 • mgr Krystyna Murawska - IE PWSZ w Elblągu
 • mgr Aleksander Misiewicz – IE PWSZ w Elblągu

 

Sekretariat konferencji:

mgr Dorota Seroka - Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu 

ul. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg

Tel.: (55) 629 06 52

e-mail: konferencja_ie@pwsz.elblag.pl