Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Walory Przyrodniczo-Krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a Turystyka w Regionie Morza Bałtyckiego

Fundamentalne znaczenie dla rozwoju obszaru regionu Morza Bałtyckiego ma stan środowiska wodnego i ekosystemów przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Rewitalizacja ekologiczna tych obszarów, odnowa zasobów biologicznych oraz zapewnienie właściwego stanu środowiska stanowi warunek konieczny dla jego istnienia. Podstawą do działań są badania ekologiczne i biologiczne o charakterze monitoringowym, a w szczególności wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców tego obszaru. Ze względu na położenie Mierzei Wiślanej na granicy polsko-rosyjskiej, konieczna jest współpraca przygraniczna pomiędzy lokalnymi społeczeństwami, lokalnymi instytucjami naukowymi i szkolnictwa wyższego w zakresie edukacji ekologicznej, badań biologicznych, jak również ochrony zasobów przyrodniczych.

Projekt skierowany był do młodzieży studiującej jako tej, która w niedługim czasie stanie się kadrą decydującą o zrównoważonym rozwoju naszego regionu. Projekt był efektem warsztatów polsko-rosyjskich "Ryby w Zalewie Wiślanym" oraz seminarium dotyczącego kierunków badań przyrodniczych i współpracy w regionie. Z realizacji projektu skorzystali również urzędnicy gmin nadmorskich i nadzalewowych oraz środowisko naukowe regionalnych uczelni, zajmujące się problemem zrównoważonego rozwoju na obszarach nadmorskich. W ramach projektu został zrealizowany tygodniowy pobyt - warsztaty, w czasie których studenci przeprowadzili badania środowiskowe w celu ustalenia wpływu ruchu turystycznego na ekosystem przybrzeżny, a w szczególności unikatowy obszar wydmowy Mierzei Wiślanej.

Wyniki badań, spostrzeżenia, zagrożenia i propozycje rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju obszaru Mierzei Wiślanej zostały przedstawione przez uczestników warsztatów na konferencji z udziałem zaproszonych urzędników i przedstawicieli regionalnych instytucji badawczych. Mierzeja Wiślana, jako obiekt przyrodniczy leży na terytorium dwóch państw, stąd uzasadniony był udział w projekcie strony rosyjskiej i duża potrzeba wypracowania stałej formy współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkoła Zawodową a Kaliningradzkim Uniwersytetem Technicznym. Innymi grupami docelowymi, które skorzystały z wyników tego projektu są urzędnicy miasta Krynica Morska oraz pracownicy naukowi instytucji badawczych regionu zainteresowanych problematyką.

Celprojektu
  1. zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia współpracy przygranicznej w zakresie ochrony dóbr przyrodniczych regionu a w szczególności Mierzei Wislanej (Vislienskaja Kosa)
  2. stworzenie podstaw wspólnego, transgranicznego programu badawczego obszaru intensywnie eksploatowanego turystycznie
 

Wnioskodawca:/

PARTNER(-rzy)

Rok realizacj iprojektu

Program, z którego finansowane są badania

Całkowita kwota projektu

(Euro)

Udział PWSZ

(Euro)

Kwota dofinansowania z Programu dla PWSZ

(Euro)

Kierownik badań  / kierownik ze strony Partnera

PWSZ w Elblągu / PAŃSTWOWY KALININGRADZKI UNIWERSYTET TECHNICZNY

2006

Program Współpracy Przygranicznej

PHARE

NARODOWY PROGRAM DLA POLSKI 2003

Fundusz Małych Projektów

http://www.eurobalt.org.pl

10 265,1

2566,4

7698,7

dr Agata Rychter