Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

Cel nadrzędny projektu - wzmocnienie PWSZ w Elblągu w celu odegrania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Powstrzymanie odpływu absolwentów szkół średnich poza województwo warmińsko – mazurskie.

 

Modernizacja pomieszczeń budynku dydaktycznego przy ulicy Grunwaldzkiej 137 

Przeprowadzona zostanie przebudowa oraz modernizacja sal dydaktycznych, termomodernizacja całego budynku i podłączenie całego obiektu do sieci szybkiego przesyłu danych. Modernizacja obejmie także różne instalacje techniczne w obiekcie, wybudowanie podjazdów, dodatkowej klatki schodowej i windy ułatwiających dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, Zostanie zagospodarowany teren wokół budynku. Przebudowa obejmie swoim zakresem także adaptację pomieszczeń na laboratoria dla kierunku: Budownictwo, modernizację i rozbudowę biblioteki wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także adaptację pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem.

 

Budowa i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych Powstanie zespół specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi, seminaryjnymi i wykładowymi. W obiekcie powstanie 12 nowych laboratoriów monitoringu i ochrony środowiska, elektrotechnicznych, technologiczno-eksploatacyjnych, W nowym obiekcie powstanie 9 nowych sal audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna na 300 osób.

 

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi. Adaptacja pomieszczeń po zapleczu gastronomicznym na potrzeby zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi w budynku Uczelni przy ul. Wojska Polskiego 1. W wyniku prac nastąpi wyposażenie 3 laboratoriów i studia multimedialnego oraz 2 sal dydaktycznych.


Budowa i wdrożenie systemu zdalnego nauczania (e-learning). Modernizacja infrastruktury sieciowej pod kątem integracji z siecią PIONIER oraz budowa i modernizacja sal wykładowych i laboratoryjnych. Całość prac będzie obejmowała: wyposażenie studia multimedialnego do wspomagania e-learning-u, wyposażenie sal audytoryjnych i laboratoryjnych, Zasadniczym przedsięwzięciem będzie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią USOS (Uczelniany Inwestycja przewiduje także adaptację pomieszczeń na laboratoria i wyposażenie zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi, obejmującego: laboratorium technik światłowodowych, laboratorium eksploatacji i zarządzania sieciami, laboratorium telefonii IP - w budynku dydaktycznym przy ul. Wojska Polskiego

 


Postępy prac w budowie można śledzić na specjalnej podstronie

Więcej informacji na stronie rozbudowa.pwsz.elblag.pl