Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Inżynier dla regionu - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo

Projekt Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zachęca młodych ludzi z regionu do studiowania strategicznych dla gospodarki Polski kierunków inżynierskich. Realizuje on również politykę równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji oraz rynku pracy.


Cele i dziłania projektu

  • Stworzenie systemu zachęt i wsparcia dla studentów i studentek kierunków zamawianych poprzez utworzenie programu stypendialnego. W ramach projektu do 50 % studentów kierunków zamawianych planowanych zgodnie z projektem do zarekrutowania na rok akademicki 2010/2011 może liczyć na wysokie stypendia (1000 zł) przez cały okres studiów w PWSZ w Elblągu. Łącznie program stypendialny obejmie 80 studentów.
  • Uzupełnienie wiedzy studentów z matematyki i fizyki z zastosowaniem nowoczesnych metod e-learning. Program oferuje po 60 godzin darmowych zajęć z obu ww przedmiotów realizowanych podczas pierwszego roku studiów. Z tej formy wsparcia skorzysta 99 studentów z trzech kierunków zamawianych.
  • Stworzenie możliwości odbycia 3 miesięcznych stażów zawodowych i zajęć praktycznych w prestiżowych firmach branżowych regionu, nad którymi indywidualną opiekę obejmą specjaliści zatrudnieni w zakładach. Z tej formy kształcenia będzie mogło skorzystać 30 studentów kierunków zamawianych.
  • Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach zamawianych w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu. Dodatkowe formy działalności dydaktycznej to skierowane do wszystkich studentów wykłady profesorów wizytujących z renomowanych uczelni akademickich oraz prezentacje przemysłowe prowadzone przez specjalistów z branży budowlanej, mechanicznej i ochrony środowiska. Całość oferty edukacyjnej dopełni dwudniowy wyjazd 30 najlepszych studentów z kierunków studiów objętych projektem na targi branżowe.

Dotychczasowa rekrutacja na kierunki zamawiane w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu pokazała, że interesująca forma edukacji jak również możliwość otrzymywania przez studentów stypendium jest najlepszą formą zachęt do studiowania trudnych kierunków technicznych.

 

Dane projektu:

Wniosek POKL.04.01.02-00-187/10

Całkowity koszt projektu to ponad 3 mln PLN

Okres realizacji od 01-07-2010 do 31-03-2014.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.zamawiane.pwsz.elblag.pl