Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska 

Języki kluczem do sukcesu!

Absolwent filologii obcej atrakcyjny i skuteczny na rynku pracy.

Zostań dziennikarzem, anglistą, lub logopedą. Studiuj języki obce w biznesie. Zdobądź nowy pożądany zawód asystenta rodziny. Wybierz bezpłatne studia dzienne w Instytucie Pedagogiczno-Językowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Od roku akademickiego 2014/15 kandydaci mogą wybierać również nową specjalność: lingwistykę stosowaną – interdyscyplinarną, prestiżową specjalność filologiczną dla entuzjastów nie tylko języków obcych. Nowością w roku akademickim 2015/16 natomiast będzie kierunek: Pedagogika specjalna.

 

Znajomość języka obcego – doskonała, co należy podkreślić – uchodzi za wyróżnik na rynku pracy. Znajomość każdego kolejnego języka stanowi wartość dodaną, zwiększa szansę na znalezienie ciekawej posady, przekładając się jednocześnie na wysokość zarobków. Według danych Eurostatu osoba znająca dwa języki obce zarabia dwa razy więcej od osoby nieznającej żadnego. W wielu przypadkach wysoko rozwinięte umiejętności językowe przedkładane są ponad doświadczenie zawodowe. Coraz więcej pracodawców przekonuje się, iż w niemalże każdej profesji, można wyszkolić pracownika w stosunkowo krótkim czasie, ale biegła znajomość jednego, czy dwóch języków obcych – zwłaszcza w ich specjalistycznych odmianach – to efekt przynajmniej kilku lat systematycznej i rzetelnej pracy.

 – Umiejętność posługiwania się językiem obcym nie jest oczywiście domeną jedynie absolwentów filologii – mówi dr Ewa Leszczyńska – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Studia filologiczne dają jednak umiejętności wykraczające dalece poza kluczową, zaawansowaną kompetencję komunikacyjną – poszerzają horyzonty, uwrażliwiają na odmienne sposoby postrzegania świata, umożliwiają właściwe odczytanie i rozumienie kodów kulturowych, czyniąc swych absolwentów świadomymi pośrednikami, elastycznie i pewnie poruszającymi się w przestrzeni międzykulturowej – dodaje Pani Dyrektor.

Planując własną karierę zawodową warto oczywiście połączyć szeroko pojmowaną kompetencję lingwistyczną z dodatkowymi umiejętnościami, umożliwiającymi odnalezienie się w branżach, według danych miesięcznika Forbes, szczególnie chętnie zatrudniających filologów, tj. w marketingu i PR, HR, obsłudze klienta, administracji, doradztwie/konsultingu, logistyce, działach obsługi tłumaczeniowej oraz współpracy zagranicznej urzędów i firm. Czy nabywanie dodatkowych praktycznych umiejętności zawodowych może odbywać się w ramach studiów filologicznych, uchodzących za akademickie, dość wymagających i przeznaczonych dla fascynatów kunsztu językowego i wytrwałych zapaleńców? Bez wątpienia jest to możliwe w ramach kierunków filologicznych zaprogramowanych i zorganizowanych innowacyjnie i adekwatnie do realiów.


 

 

Sprawdź naszą ofertę studiów w Instytucie Pedagogiczno-Językowym