Częste pytania (FAQ)

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3,5 roku (siedem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Opłata semestralna: studia dzienne (stacjonarne) - BEZPŁATNE, studia niestacjonarne -  2300 zł

Specjalności:

 

Specjalność: podatki i rachunkowość w administracji


Zdobyte umiejętności


Praca dla Ciebie

Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w administracji publicznej jako:

Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie również przydatna w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności może kontynuować naukę na studiach magisterskich, w tym w szczególności, w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości.


Praktyki zawodowe

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.  Przykładowe miejsca praktyk:

Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego


Zdobyte umiejętności

Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Administracja o specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

Praktyki

Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. 
Przykładowe miejsca praktyk:

Co po studiach?

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych podmiotów dbających o bezpieczeństwo publiczne.
Dobór przedmiotów, treści programowych oraz nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.
Znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.
Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.


Program kształcenia

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji


Warunkiem zapisu na specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego w systemie stacjonarnym – popołudniowym,  będzie zdany egzamin dojrzałości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne


Zdobyte umiejętności
Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Administracja o specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

Praktyki
Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

Co po studiach?
Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem struktur samorządu terytorialnego w Polsce. Dobór przedmiotów i treści programowych umożliwia pracę absolwenta w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie rozwoju regionalnego oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych. Jednocześnie jest zaznajomiony z wyzwaniami polskiej służby cywilnej, przy zachowaniu pragmatyki i etyki urzędniczej oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej.
Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

Program kształcenia

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji


Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji