Studia magisterskie

Instytut Pedagogiczno-Językowy (studia 2 letnie)

Pedagogika
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

Zobacz również

Zapisz się na studia