Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska 

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu oferuje BEZPŁATNE studia dla pracujących.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób pracujących Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu od nowego roku akademickiego 2015/2016 uruchamia studia w nowej bezpłatnej i dogodnej formie studiów stacjonarnych popołudniowych.

Starając się sprostać oczekiwaniom tych osób, które nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z pracy, a chcą nadal podnosić swoje kwalifikacje Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu otwiera studia stacjonarne (dzienne) - popołudniowe. – Chcąc umożliwić zdobycie wyższego wykształcenia osobom pracującym, proponujemy bezpłatne studia stacjonarne, które będą odbywać się od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych tj. 16-21. Dzięki nowej formie student będzie mógł jednocześnie pracować i studiować nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów – podkreśla dr Mariusz Darabasz, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu.

Propozycja popołudniowej formy studiów stacjonarnych dotyczyć będzie kierunków: Administracja (specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego – studia licencjackie 3,5 letnie) i Ekonomia (specjalność ekonomika menedżerska). Warunkiem zapisu na powyższe specjalności będzie zdany egzamin dojrzałości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Wybór specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego na kierunku Administracja w PWSZ w Elblągu to gwarancja zdobycia przez studentów interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętego porządku publicznego.

Studenci podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, nabywają umiejętności stosowania technik negocjacji i mediacji stosowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego, poznają mechanizmy funkcjonowania organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz zasady współpracy między nimi, potrafią analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej i państwowej. Ponadto zaznajamiają się z konstytucyjnym systemem organów państwa oraz uczą się zrozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej.

Absolwent, który ukończył specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego, dzięki odpowiedniemu doborowi przedmiotów, treści programowych oraz nabytych umiejętności praktycznych jest przygotowany do pracy w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa. Poza tym znajdzie pracę w wydziałach i zespołach zarządzania kryzysowego, instytucjach samorządowych różnego szczebla, wojewódzkich sztabach wojskowych, jednostkach straży pożarnej, formacjach obrony cywilnej kraju oraz w strukturach bezpieczeństwa innych dużych jednostek organizacyjnych.

Znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.

 

Program specjalności Ekonomika menedżerska na kierunku Ekonomia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie przedsiębiorstw i instytucji publicznych, na wysoko wykwalifikowane kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych.

Studenci w czasie studiów zdobywają wiedzę z zakresu analizy relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi, nabywają umiejętności oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw i podmiotów środowiska międzynarodowego, poznają zasady stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenie wiedzy ekonomicznej z prawną.

Absolwent tej specjalności posiada bardzo szeroką wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie rzeczywistości ekonomicznej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwia także praktyczne wykorzystanie informacji gospodarczej i jej umiejętne przetwarzanie.