Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska 

Informatyk - pewny zawód

Obecnie w ramach kierunku Informatyka w elbląskiej PWSZ prowadzone są następujące specjalności:

  • administracja systemów i sieci komputerowych – studia inżynierskie,
  • projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe – studia inżynierskie ,
  • grafika i multimedia – studia inżynierskie,

 

 Zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, w małych grupach, dają możliwość dobrego kontaktu z wysoko wykwalifikowaną kadrą, wśród której są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni państwowych (w tym m.in.: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), specjaliści zatrudnieni w instytucjach i firmach związanych z branżą informatyczną, a także gościnnie – informatycy i wysokiej klasy specjaliści z międzynarodowych korporacji. To wszystko, w połączeniu z nowocześnie wyposażoną bazą specjalistycznych laboratoriów,   przekłada się na wysoką jakość kształcenia oraz ułatwia zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych - liczących się dla współczesnego pracodawcy.

 

Bardzo cenione na rynku pracy są praktyki zawodowe. Studenci Informatyki odbywają je w wymiarze 3 miesięcy m.in. w takich firmach jak: ALSTOM Power Krajowe Centrum Informatyki , Lufthansa S.A, Deutsche Telekom AG, CAS, OPEGIEKA sp. z o.o. , czy Energa –Operator S.A. O/Elbląg. Wysoki poziom wiedzy jaki reprezentują studenci PWSZ w Elblągu powoduje, że są oni bardzo pożądani przez przedsiębiorców przyjmujących ich na praktykę. Potwierdzają tym samym, że  zdobyte podczas studiów umiejętności  pozwalają skonfrontować pozyskaną wiedzę z potrzebami pracodawcy i rynku pracy. Często miejsce praktyk staje się dla studentów pierwszym miejscem pracy , miejscem realizacji dyplomu inżynierskiego czy  pomysłem na podjęcie własnej działalności.

 

W ramach studiów studenci mogą ponadto uczestniczyć w licznych akademiach ICT i uzyskać certyfikowany dyplom ukończenia kursów informatycznych w zakresie: programowania, administrowania i grafiki (Microsoft, Java, Cisco, Oracle, Catia, Cad/Cam, CSS, Photoshop itp.). Certyfikaty te są bardzo cenione w branży IT i często otwierają drogę szybkiej kariery zawodowej na całym świecie.

 

O wysokiej jakości kształcenia w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego świadczy również fakt otrzymania w 2013 roku nagrody w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program kształcenia w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowej Ramy Kwalifikacji. Otrzymany 1 mln zł  Instytut będzie mógł przeznaczyć na doskonalenie oferty edukacyjnej, jej „usprzętowienie” i rozwijanie systemu poprawy jakości kształcenia.

 

Od nowego roku akademickiego 2014/2015 w ofercie Instytutu znajdą się nowe propozycje studiów podyplomowych:

  • Grafika komputerowa i multimedia – w ramach studiów absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu grafiki komputerowej począwszy od podstaw rysunku odręcznego i szkicowania, a skończywszy na nowych trendach w grafice komputerowej. Absolwent zdobędzie umiejętności samodzielnego używania programów do tworzenia grafiki 2D i 3D  oraz multimediów na poziomie profesjonalisty.

 

  • Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej do realizacji zadań zawodowych w zakresie edukacji komputerowej na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) – przygotowanie do realizacji wytycznych programowych edukacji wczesnoszkolnej w zakresie przedmiotu Zajęcia komputerowe oraz efektywnego wykorzystania narzędzi technologii komputerowej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Jak w latach poprzednich nadal będzie można wybrać Informatykę dla nauczycieli – podyplomowe studia podnoszące kwalifikacje zawodowe, których ukończenie uprawni nauczycieli do nauczania informatyki, technologii informacyjnych oraz zajęć komputerowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.