Kierunki studiów licencjackich

Instytut Ekonomiczny (studia 3,5 letnie)

Administracja
 • podatki i rachunkowość w administracji
 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • administracja samorządowa i finanse publiczne
Ekonomia
 • media społecznościowe w biznesie
 • ekonomika menedżerska
 • ekonomika procesów logistycznych
 • przedsiębiorczość gospodarcza

Instytut Pedagogiczno-Językowy (studia 3 letnie)

Filologia
 • filologia angielska - nauczycielska
 • filologia angielska - języki obce w biznesie
 • lingwistyka stosowana - język ang. z językiem niem.
Filologia polska
 • filologia polska - nauczycielska
 • dziennikarstwo i nowe media
Pedagogika
 • wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
 • wczesna edukacja z językiem ang.
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie
Pedagogika specjalna
 • logopedia z terapią pedagogiczną
 • oligofrenopedagogika z socjoterapią

Zobacz również

Zapisz się na studia