Kierunki studiów inżynierskich

Instytut Politechniczny (studia 4 letnie)

Mechanika i budowa maszyn
  • techniki komputerowe w budowie maszyn
  • technologia i eksploatacja maszyn
Inżynieria środowiska
  • sieci i instalacje wewnętrzne

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego (studia 4 letnie)

Zobacz również

Zapisz się na studia