Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

REGULAMINY PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Regulaminy pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach studiów:

administracja

budownictwo

ekonomia

 

filologia

 

filologia polska

 

informatyka

 

mechanika i budowa maszyn

 

pedagogika

 

pedagogika specjalna

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: ADMINISTRACJA

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) – formularz
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - formularz
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - formularz
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– formularz
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– formularz
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– formularz
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– formularz

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: administracja, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - pobierz tabelę

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: administracja, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - pobierz tabelę

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: administracja prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - pobierz tabelę

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: ADMINISTRACJA - II UMOWA

 • Z1 - Arkusz PPZ - (skier.na PPZ) (kier. administracja) - druk
 • Z2 - Karta pracy praktykanta na PPZ (kier. administracja) wersja czarno-biała - druk
 • Z2 - Karta pracy praktykanta na PPZ (kier. administracja) wersja w kolorze - druk
 • Z3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Administracja) - druk
 • Z4 - Szczegółowy harmonogram PPZ - II umowa - druk
 • Z5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str (kier. administracja) - druk
 • Z5 - Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona (kier. administracja) - druk
 • Z6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej (kier. administracja) - druk
 • Z7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • Z8 - Oceny za PPZ (kier. Administracja) - druk

 


 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: BUDOWNICTWO

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) – formularz
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - formularz
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - formularz
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– formularz
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– formularz
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– formularz
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– formularz

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: budownictwo, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - pobierz tabelę

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: budownictwo, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - pobierz tabelę

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: budownictwo prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - pobierz tabelę

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: EKONOMIA

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) – formularz
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - formularz
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - formularz
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– formularz
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– formularz
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– formularz
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– formularz

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: ekonomia, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - pobierz tabelę

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: ekonomia, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - pobierz tabelę

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: ekonomia prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - pobierz tabelę

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: EKONOMIA - II UMOWA

 • Z1 - Arkusz PPZ - (skier.na PPZ)  (kier. Ekonomia) - druk
 • Z2 - Karta pracy praktykanta na PPZ  (kier. Ekonomia) wersja czarno-biała - druk
 • Z2 - Karta pracy praktykanta na PPZ  (kier. Ekonomia) wersja w kolorze - druk
 • Z3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Ekonomia) - druk
 • Z4 - Szczegółowy harmonogram PPZ-II umowa - druk
 • Z5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str  (kier. Ekonomia) - druk
 • Z5 -  Dziennk PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona  (kier. Ekonomia) - druk
 • Z6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej  (kier. Ekonomia) - druk
 • Z7 -  Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • Z8 - Oceny za PPZ (kier. ekonomia) - druk


Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: FILOLOGIA

 • Regulamin FA-N - treść
 • Regulamin FA-JOB - treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ (skierowanie na PPZ) F-FAN - druk
 • załacznik 1 - Arkusz PPZ (skierowanie na PPZ) F-JOB -druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FAN (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FAN (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ LS (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ LS (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ JOB (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ JOB (pilotażowa) - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia) FAN - druk
 • załacznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia) JOB - druk
 • załacznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia) LS - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia) FAN - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia) JOB - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia) LS - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżące str. - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona F-FAN - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona F-JOB - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona LS - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej F-FAN - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej F-JOB - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej LS - druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ F-FAN - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ F-JOB - druk
 • Tab.1 - Zakładane modelowe efekty kształcena (kier. Filologia) FAN - druk
 • Tab.1 - Zakladane modelowe efekty kształcenia (kier. Filologia) JOB - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier.Filologia) FAN - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier.Filologia) JOB - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier. Filologia) FAN - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier. Filologia) JOB - druk


Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów : FILOLOGIA POLSKA

 • Regulamin FP-N- treść
 • Regulamin FP-DzP- treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ - (skierowanie na PPZ) FPN - druk
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ - (skierowanie na PPZ) FP-DZP - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FPN (kursowa)- druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ FPN (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ DzP (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ DzP (pilotażowa) - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Filologia polska) FPN- druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier.Filologia polska) DZP - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia polska)FPN - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (kier. Filologia polska)DZP -druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżące strony - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona FPN - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona DZP - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej FPN- druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej FP-DZP- druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ FP-DZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ FPN - druk
 • Tab.1 - Zakładane modelowe efekty ksztalcenia (kier.Filologia polska) FPN - druk
 • Tab.1 - Zakladane modelowe efekty kształcenia (kier.Filologia polska) DZP - druk
 • Tab.2 - Zakladane efekty kształcenia (kier.Filologia polska) FPN - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier.filologia polska) DZP - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier.Filologia polska) FPN - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier.Filologia polska) DZP - druk

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: INFORMATYKA

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) wydruk kolorowy – formularz
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - formularz
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - formularz
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– formularz
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– formularz
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– formularz
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– formularz

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: informatyka, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - pobierz tabelę

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: informatyka, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - pobierz tabelę

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: informatyka prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - pobierz tabelę

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: INFORMATYKA - II Umowa

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) wydruk kolorowy – formularz
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - formularz
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - formularz
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– formularz
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– formularz
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– formularz
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– formularz

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: informatyka, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - pobierz tabelę

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: informatyka, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - pobierz tabelę

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: informatyka prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - pobierz tabelę

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • Regulamin Pilotażowej Praktyki Zawodowej (PPZ) – treść
 • załącznik 1 – Arkusz PPZ (skier. na PPZ) – formularz
 • załącznik 2 – Karta pracy praktykanta na PPZ - formularz
 • załącznik 3 – Szczegółowy program PPZ - formularz
 • załącznik 4 – Szczegółowy harmonogram PPZ – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) bieżace str – formularz
 • załącznik 5 – Dziennik PPZ (dla określ. zakł. pracy) pierwsza strona– formularz
 • załącznik 6 – Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej– formularz
 • załącznik 7 – Protokół zaliczenia PPZ– formularz
 • załącznik 8 – Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania PPZ– formularz

Informacja o dokumentach tożsamych związanych z regulaminem praktyk:

Tab.1. Modelowe efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej dla rodzaju kierunku studiów i odniesienie ich do efektów kształcenia dla praktyki zawodowej na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn, prowadzonym w PWSZ w Elblągu (z podziałem na praktykę kursową i pilotażową). - pobierz tabelę

Tab.2. Zakładane efekty kształcenia dla 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn, prowadzonym w PWSZ w Elblągu i odniesienie ich do modelowych efektów kształcenia, efektów dla praktyki kursowej i pilotażowej. - pobierz tabelę

Tab.3. System i metody weryfikacji efektów kształcenia praktyki zawodowej realizowanej na kierunku studiów: mechanika i budowa maszyn prowadzonym w PWSZ w Elblągu. - pobierz tabelę

Przedmiotowe tabele są załącznikami do umowy o finansowanie.

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: PEDAGOGIKA

 • Regulamin - treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ (skierowanie na PPZ) WE - druk
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ(skierowanie na PPZ) POW - druk
 • załacznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ EW (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ EW (pilotażowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ POW (kursowa) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ POW (pilotażowa) - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Pedagogika) - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (WE) - druk
 • załacznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ (POW) - druk
 • załacznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) bieżące str. - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) pierwsza strona (WE) - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) pierwsza strona (POW)- druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej (WE) - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej (POW) - druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny za PPZ - druk
 • Tab.1 - Zakładane modelowe efekty kształcenia  - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier. Pedagogika) - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier. Padagogika) - druk

 

Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA

 • Regulamin PS - treść
 • załącznik 1 - Arkusz PPZ - (skierowanie na PPZ) - druk
 • załącznik 2 - Karta pracy praktykanta na PPZ - druk
 • załącznik 3 - Szczegółowy program PPZ (kier. Pedagogika specjalna) - druk
 • załącznik 4 - Szczegółowy harmonogram PPZ ( dla kier. Pedagogika specjalna) - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ.zakł.pracy) bieżące strony - druk
 • załącznik 5 - Dziennik PPZ (dla określ. zakł.pracy) pierwsza strona - druk
 • załącznik 6 - Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej - druk
 • załącznik 7 - Protokół zaliczenia PPZ - druk
 • załącznik 8 - Oceny na PPZ -druk
 • Tab.1 - Zakładane modelowe efekty kształcenia  - druk
 • Tab.2 - Zakładane efekty kształcenia (kier. Pedagogika) - druk
 • Tab.3 - System weryfikacji efektów kształcenia (kier. Padagogika) - druk