Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dodatkowe dokumenty i formularze dla instytucji przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe i opiekunów praktyk

 

Dodatkowe dokumenty dla instytucji przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe (PPZ):

  • Regulamin wyboru instytucji przyjmujacych studentów na PPZ: plik

 

Dodatkowe dokumenty dla zakładowych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych (ZOPPZ):

 

Dodatkowe dokumenty dla uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych (UOPPZ):

 

Dodatkowe dotyczące aplikacyjnych prac dyplomowych: