Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Ogłoszenia rekrutacji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację: instytucji, studentów i uczelnianych opiekunów praktyk do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych - I umowa I tura (data ogł. 25.10.2016)
Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) - I umowa I tura (data ogł. 25.10.2016)
Rekrutacja studentów - I umowa I tura (data ogł. 25.10.2016)
Rekrutacja uzupełniająca studentów - I umowa I tura (data ogł. 14.11.2016)
Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk - I umowa I tura (data ogł. 14.11.2016)
Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk - I umowa I tura (data ogł. 13.01.2017)
Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy) - I umowa I tura (data ogł. 14.11.2016)
Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy) - I umowa I tura
(data ogł. 27.01.2017)

 

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) - I umowa II tura (data ogł. 1.06.2017)
Rekrutacja studentów - I umowa II tura (data ogł. 1.06.2017)
Rekrutacja uzupełniająca studentów - I umowa II tura (data ogł. 24.10.2017)
Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk - I umowa II tura (data ogł. 1.06.2017)
Rekrutacja uzupełniająca studenta IIS - I umowa II tura (data ogł. 19.12.2017)

Rekrutacja uzupełniająca studentów IPJ na praktyki zawodowe - I umowa II tura (data ogł. 12.12.2017)
Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy) - I umowa II tura (data ogł. 23.06.2017)
Rekrutacja uzupełniająca instytucji (zakładów pracy) - I umowa II tura
(data ogł. 12.12.2017)

 

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) - II umowa (kierunek Informatyka) (data ogł. 01.06.2017)
Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) - II umowa (kierunek Administracja i Ekonomia) (data ogł. 06.12.2017)
Rekrutacja studentów - II umowa (kierunek Informatyka)
(data ogł. 01.06.2017)
Rekrutacja studentów - II umowa (kierunek Administracja i Ekonomia) (data ogł. 06.12.2017)
Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk - II umowa (kierunek Informatyka)
(data ogł. 01.06.2017)
Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych IE - II umowa
(data ogł. 19.01.2018)

 

Lista rankingowa kandydatów zgłoszonych do udziału w Projekcie