Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zespół koordynujący

 

 

WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU

zaangażowanych w realizację Projektu

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
 

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Rektor, Koordynator Główny

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw.

Dyrektor Instytutu Politechnicznego, Pełnomocnik Rektora ds. prowadzenia projektu

mgr Teresa Kubryń

Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego,

Koordynator ds. praktyk nauczycielskich

Instytut Politechniczny

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw.

Dyrektor Instytutu Politechnicznego, Pełnomocnik Rektora ds. prowadzenia projektu

mgr inż. Dominika Iskra-Świercz

Zastępca Dyrektora ds. kształceniaw Instytucie Politechnicznym

mgr Małgorzata Czarnocka

samodzielny referent w dziekanacie Instytutu Politechnicznego

Instytut Ekonomiczny

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

dr Mariusz Darabasz

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

dr Irena Naguszewska

Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych

w Instytucie Ekonomicznym

mgr Edyta Ocicka

samodzielny referent w dziekanacie

Instytutu Ekonomicznego

 

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

mgr Teresa Kubryń

Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego,

Koordynator ds. praktyk nauczycielskich

mgr Marzanna Tyburska

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

mgr Anna Dąbrowska

referent w dziekanacie

Instytutu Pedagogiczno-Językowego

 

 

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

dr inż. Jerzy Buriak

Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej

im. Krzysztofa Brzeskiego

mgr inż. Andrzej Stojek

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia

w Instytucie Informatyki Stosowanej

Ewa Wall

samodzielny referent w dziekanacie

Instytutu Informatyki Stosowanej

 

Zakresy czynności