Komunikat

 

Zespół projektowy ogłasza przedłużenie terminu rekrutacji nauczycieli-opiekunów praktyk  do dnia 01.10.2014 do godziny 13.00.

Szczególnie zwracamy się do nauczycieli klas początkowych o  aktywny udział w Projekcie.

Posiedzenie komisji  rekrutacyjnej odbędzie się 01.10.2014 o godzinie 15.00, natomiast zebranie informacyjne z nauczycielami opiekunami praktyk planowane jest na 02.10.2014r. O dokładnym terminie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową i poprzez komunikat na stronie Projektu.

 

UWAGA!!!

W związku z przyjęciem przez IP 2 modyfikacji projektu „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”, przedłużamy czas trwania praktyk studenckich do czerwca 2015. W tym okresie przeprowadzimy dla obecnego II roku 90 h praktyki asystenckiej i 60h praktyki nauczycielskiej.

Rozkład praktyk planujemy w następujący sposób:

FILOLOGIA ANGIELSKA

- praktyka asystencka

15.10 – 20.12 2014 – I semestr praktyki asystenckiej (szkoła podstawowa)

5.01 – 21.01  i  2.03 – 15.04.2015 – II semestr praktyki asystenckiej (gimnazjum lub  liceum)

Praktyka asystencka będzie odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki  w godz. 8.00 – 12.00

- praktyka nauczycielska

18.02 – 27.02.2015 – pierwsza część praktyki nauczycielskiej (szkoły podstawowe)

20.04 - 29.05.2015 – druga część praktyki nauczycielskiej (gimnazja lub licea).

 

FILOLOGIA POLSKA

- praktyka asystencka

15.10 – 20.12 2014 – I semestr praktyki asystenckiej (szkoły podstawowe)

5.01 – 21.01  i  2.03 – 15.04.2015 – II semestr praktyki asystenckiej (gimnazjum)

Praktyka asystencka będzie odbywać się raz w tygodniu, w środy  w godz. 8.00 – 12.00

- praktyka nauczycielska

18.02 – 27.02.2015 – pierwsza część praktyki nauczycielskiej (szkoły podstawowe)

20.04 - 29.05.2015 – druga część praktyki nauczycielskiej (gimnazja).

 

PEDAGOGIKA

- praktyka asystencka

15.10 – 20.12 2014 – I semestr praktyki asystenckiej

5.01 – 21.01  i  2.03 – 15.04.2015 – II semestr praktyki asystenckiej

Praktyka asystencka będzie odbywać się raz w tygodniu, w środy  w godz. 8.00 – 12.00

- praktyka nauczycielska

18.02 – 27.02.2015 – pierwsza część praktyki nauczycielskiej (przedszkole)

20.04 - 29.05.2015 – druga część praktyki nauczycielskiej (szkoła podstawowa).

 

Nauczyciele chętni do prowadzenia praktyk proszeni są o wypełnienie oświadczenia (druk do pobrania), z wyraźnym zaznaczeniem wybranej praktyki .

Oświadczenie należy złożyć  w dziekanacie IPJ do 15 września 2014. O przydziale praktyk powiadomimy Państwa pocztą elektroniczną.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zobacz szczegóły

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego