6-10.10.2014 Kolejny blok szkoleń studentów
Zdjęcia z praktyk nauczycielskich III roku Pedagogiki
2013.03.22 - Szkolenie studentów I roku "Klucz do uczenia"
2012.11.19 - Andrzejki zorganizowane przez studentów edukacji wczesnoszkolnej i filologii polskiej w ramach praktyk - Szkoła Podstawowa nr 19
2012.11.19 - Andrzejki zorganizowane przez studentów edukacji wczesnoszkolnej i filologii polskiej w ramach praktyk - Szkoła Podstawowa nr 21
Portfolio studentów z praktyk
Spotkanie z nauczycielami ze szkół i przedszkoli Elbląga, którzy zostali zakwalifikowani jako opiekunowie praktyk studenckich w roku ak. 2012/2013
Spotkanie z nauczycielami-opiekunami praktyk studentów IPJ.
Szkolenia studentów I roku - 2011/2012
Studenci IPJ na praktyce nauczycielskiej w klasach I-III
Nauczyciele na szkoleniu z obsługi tablic interaktywnych
Spotkanie nauczycieli zakwalifikowanych do prowadzenia praktyk studenckich
Dyscyplina w szkole
Szkolenia dla studentów IPJ z zastosowania tablic interaktywnych i webquestu na lekcjach różnych przedmiotów
Szkolenie nauczycieli elbląskich placówek oświatowych z programów: TOC i "Klucz do uczenia się"
Studenci IPJ w trakcie szkolenia z TOC
Szkolenie trenerów II STZ z Galiną Dolya
Szkolenie trenerów II STZ z Galiną Dolya
Konferencja pt. "Podążać za dzieckiem" z Galiną Dolya
Spotkanie ze studentami IPJ biorącymi udział w projekcie
2011.03.14 - Zebranie informacyjny z nauczycielami-opiekunami praktyk
2011.03.02 - Konferencja inaugurująca projekt

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zobacz szczegóły

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego