PODZIĘKOWANIE

 

 

Zespół realizujący Projekt „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”,  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa serdeczne podziękowania Dyrekcji i wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie, współpracę i pomoc podczas realizacji praktyk studentów kierunków pedagogicznych. To dzięki Państwa udziałowi w projekcie osiągnęliśmy zamierzone cele i rezultaty, co zostało  odnotowane w badaniach ewaluacyjnych.

Jako podziękowanie proszę przyjąć egzemplarz Raportu końcowego z badań ewaluacyjnych za lata 2012 – 2014 (ewaluacja summatywna), w ramach ewaluacji projektu „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”, realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

 

Z poważaniem

Zespół Projektowy

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zobacz szczegóły

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego