Wychowanie, miłość, odpowiedzialność – oblicza rodziny