Inauguracja Roku Akademickiego Akademii Dziecięcej