II Międzyinstytutowe Mistrzostwa PWSZ o Wiosło Rektora