IX Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KU AZS PWSZ