Mecz pracowników uczelni wyższych vs pracownicy Urzędu Miejskiego