HARMONOGRAMY OBRON:

Terminy obron prac licencjackich i magisterskich 2019/2020r.  (akt. 13.07.2020r.)

03.07.2020 r. - FILOLOGIA - dr Piotr Kallas - plik

07.07.2020 r. - PEDAGOGIKA II st. - prof. dr hab. Amadeusz Krause - plik

07.07.2020 r. - PEDAGOGIKA SPECJALNA - dr Małgorzata Moszyńska - plik

07.07.2020 r. - PEDAGOGIKA SPECJALNA - dr Dorota Wiercińska - plik

13.07.2020 r. - PEDAGOGIKA - dr Joanna. Nowak - plik

13.07.2020 r. - PEDAGOGIKA II st. - dr hab. Jan Papiez, prof. Uczelni - plik

14.07.2020 r. - PEDAGOGIKA - dr hab. Jan Papiez, prof. Uczelni - plik

14.07.2020 r. - PEDAGOGIKA II st. - prof. dr hab. Ewa Szatan - plik

16.07.2020 r. - FILOLOGIA POLSKA - prof. dr hab. Jerzy Szyłak - plik

HARMONOGRAMY OBRON ZDALNYCH:

Obrona zdalna odbędzie się na licencjonowanej platformie ZOOM. Link do obrony pracy dyplomowej będzie wysyłany do dyplomanta dzień wcześniej na maila uczelnianego.

W przypadku kiedy dyplomant na swoją obronę chciałby skorzystać z utworzonego stanowiska do obrony w budynku Uczelni przy ul. Czerniakowskiej 22, należy zgłosić ten fakt do dziekanatu mailowo na adres:             Turn on Javascript!           w ciągu dwóch dni od ukazania się ogłoszenia z harmonogramem obron.

06.07.2020 r. - FILOLOGIA - dr Stanisław Modrzewski - plik

06.07.2020 r. - FILOLOGIA - dr hab. Olga Kubińska, prof. Uczelni - plik