Rekrutacja na studia w PWSZ w Elblągu na rok ak. 2021/22

Rekrutacja elektroniczna zostanie uruchomiona 28 maja 2021 r. 
Szczegółowe informacje podane zostaną w terminie późniejszym.