Rekrutacja na studia 2020/21 - do kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć?

Przedstawiamy zasady rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 

 

DODATKOWA REKRUTACJA WRZEŚNIOWA - TERMINARZ

16.09.2020 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej, na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK;
23.09.2020, g.15.00 - mija ostateczny termin uzupełnienia dokumentów (drogą elektroniczną lub pocztową);
25.09.2020 - informacja o wpisaniu na listę studentów lub wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia i zakwalifikowaniu w to miejsce ewentualnych kandydatów z list rezerwowych.   

 

DODATKOWA REKRUTACJA PAŹDZIERNIKOWA - TERMINARZ

17.09.2020 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia;
30.09.2020 - termin przekazania przez OKE maturalnych śwadectw poprawkowych do szkół średnich;

12.10.2020, od g. 10.00 - rozmowa kwalifikacyjna oceniająca sprawności artykulacyjne kandydata dla kandydatów na kierunek Logopedia (IPJ, ul. Czerniakowska 22 s. 16; o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową do 9 października);
14.10.2020, g. 15.00 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów i składania dokumentów w rekrutacji dodatkowej październikowej;
16.10.2020 - rozstrzygniecie III tury rekrutacji.