Rekrutacja na studia w PWSZ w Elblągu na rok ak. 2021/22

 

I TURA REKRUTACJI (28.05-30.07.2021)

28 maja - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK

                (19 lipca - termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na kierunek LOGOPEDIA I i II stopnia);

21 lipca, godz. 15.00upływa termin rejestracji elektronicznej (w IRK) i wnoszenia opłat za postępowanie rekrutacyjne (85 zł) na numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji.

23 lipca - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia;

29 lipca - termin składania dokumentów (kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, podanie o przyjęcie na studia, fotografia, ewentualnie: zaświadczenie o niepełnosprawności);

30 lipca - WYNIKI (decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia)

Wraz z decyzją o przyjęciu kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku należy donieść do odpowiedniego dziekanatu przed rozpoczęciem roku akademickiego.