Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane.
 • Planować, organizować i nadzorować prace budowlane.
 • Dobierać i stosować materiały budowlane.
 • Dobierać technologie stosowane w budownictwie.
 • Kierować zespołami i firmą budowlaną.
 • Stosować techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich

Budownictwo
Budownictwo

Praca dla Ciebie

Zdobyte wykształcenie inżyniera umożliwi Ci kierowanie wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudział w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunalnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzór wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Będziesz przygotowany do ubiegania się o uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczeń; do projektowania - w ograniczonym zakresie.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i architekturą.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry