Ranking średnich do stypendium rektora:

Filologia

Filologia polska 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (JSM)

Pedagogika I st.

Pedagogika II st.

Pedagogika specjalna

 

UWAGA!!!!   ZMIANY W STYPENDIUM REKTORA !!!

Od roku akademickiego 2019/2020 stypendium rektora będzie przyznawane na SEMESTR za osiągnięcia (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe) uzyskane w poprzednim semestrze.

 

Dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu

- sportowe – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego (mgr Janusz Światkowski)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA DO 10 MARCA 2020 r. 

Wnioski składamy w Dziale Kształcenia, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 205.