Zebranie informacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych
2015-03-06
Zespół Projektowy serdecznie zaprasza Dyrektorów placówek oświatowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 marca 2015r. o godzinie 13.30 w sali nr 3 w budynku Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22.  ... więcej
Informacja na temat praktyki nauczycielskiej w przedszkolu
2015-02-05
  Informacja na temat praktyki nauczycielskiej w przedszkolu Termin praktyki: 16-27.02.2015.   W ciągu dwóch tygodni studenci odbywają 30-godzinną praktykę, z uwzględnieniem prowadzenia zajęć, przygotowania i omówienia scenariuszy zajęć, omówienia zajęć przeprowadzonych, uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej, zebraniach ze studentami, w uroczystościach przedszkolnych itp. Studenci lub osoby ich hospitujące dostarczą protokoły  hospitacji przeprowadzonych przez studentów zajęć wraz z regulaminem praktyk oraz protokołem odbioru usługi, będącym potwierdzeniem przeprowadzenia praktyki i podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Dokumentację praktyk prosimy dostarczyć do IPJ ul. Czerniakowska, do 15 
Informacja dla opiekunów praktyk asystenckich
2015-01-21
Opiekunowie praktyk asystenckich studentów II roku edukacji wczesnoszkolnej, filologii polskiej i filologii angielskiej proszeni są o zgłoszenie się do p. Haliny Frącz (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 207) w celu podpisania umów zleceń. 
Życzenia świąteczne
2014-12-10

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu „Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI Wieku” składamy serdeczne życzenia radości i zadowolenia oraz spełnienia planów osobistych i zawodowych  ... więcej
< Poprzednie | Nastepne >

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zobacz szczegóły

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego