Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Ochrona i monitoring Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Wizyjnego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/60/2870/2018

06.12.2018

Ochrona i monitoring Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Wizyjnego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nr: ZP/2311/60/2870/2018

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-    na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

 

Rozeznanie cenowe                                                                  06-12-2018r.

Załącznik nr 1_Formularz oferty                                               06-12-2018r.

Załącznik nr 2_Zestawienie instalacji SSWiN, SSP, CCTV             06-12-2018r.