Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/59/2705/2018

23.11.2018

Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w tym:

Nr: ZP/2311/59/2705/2018

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-    na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Rozeznanie cenowe                                        23-11-2018r.

Załącznik nr 1_Formularz oferty                   23-11-2018r.

Załącznik nr 2_ Wykaz obiektów                  23-11-2018r.

Wyjaśnienia i zmiana treści                            27-11-2018r.

Rozeznanie cenowe po zmianach                   27-11-2018r.

Informacja o wynikach postępowania             30-11-2018r.