Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/58/2667/2018

14.11.2018

Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  w tym:

Nr: ZP/2311/58/2667/2018

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r.

3)   Zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” numer MNiSW/2018/124/D/R/D/D z dnia 13-07-2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-    na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Rozeznanie cenowe                                          14-11-2018r.

Załącznik nr 1_Formularz oferty                       14-11-2018r.

Załącznik 2_Opis przedmiotu zamówienia         14-11-2018r.

Informacja o wynikach postępowania                28-11-2018r.