Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/25/2408/2018

Ogłoszono: 2018-10-24, Termin składania ofert: 2018-11-06

Szczegóły przetargu

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nr: ZP/PN/2312/25/2408/2018

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu:

-        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-10-2018, numer ogłoszenia 640301-N-2018,

-        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

 

Ogłoszenie o zamówieniu_24-10-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_24-10-2018

Załącznik nr 1                           Wykaz punktów poboru energii ze szczegółowym zużyciem_24-10-2018

Załącznik nr 2                           Formularz oferty_24-10-2018

Załącznik nr 3                           Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _24-10-2018

Załącznik nr 4                           Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _24-10-2018

Załącznik nr 5                           Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_24-10-2018

Załącznik nr 6                           Wykaz dostaw_24-10-2018

Załącznik nr 7                           Projekt umowy_24-10-2018

Informacja z sesji otwarcia ofert                         06-11-2018

Informacja o wynikach postępowania                  14-11-2018