Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/PN/2312/18/1926/2018

Ogłoszono: 2018-10-11, Termin składania ofert: 2018-10-22

Szczegóły przetargu

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nr: ZP/PN/2312/18/1926/2018

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11-10-2018, numer ogłoszenia 634472-N-2018,

-        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o unieważnieniu postepowania 22-10-2018

Informacja z sesji otwarcia ofert 22-10-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_11-10-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_11-10-2018

Załącznik nr 1                           Wykaz punktów poboru energii ze szczegółowym zużyciem_11-10-2018

Załącznik nr 2                           Formularz oferty_11-10-2018

Załącznik nr 3                           Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _11-10-2018

Załącznik nr 4                           Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _11-10-2018

Załącznik nr 5                           Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_11-10-2018

Załącznik nr 6                           Wykaz dostaw_11-10-2018

Załącznik nr 7                           Projekt umowy_11-10-2018