Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/11/1647/2018-Uczynnienie wyłączników prądu p. poż. oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137

Ogłoszono: 2018-08-23, Termin składania ofert: 2018-09-12

Szczegóły przetargu

Uczynnienie wyłączników prądu p. poż. oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137

Nr: ZP/PN/2312/11/1647/2018

Część I zamówienia: Uczynnienie wyłączników prądu p.poż wraz z wykonaniem oddymiania klatki schodowej w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137 

Część II zamówienia: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137. 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23-08-2018, numer ogłoszenia 607925- N– 2018,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_20-09-2018

Informacja z otwarcia ofert_12-09-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_23-08-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_23-08-2018

Załącznik nr 1-1a do 1-1d     Dokumentacja techniczna_23-08-2018_ I część zamówienia

Załącznik nr 1-2a do 1-2d     Dokumentacja techniczna_23-08-2018_ II część zamówienia

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_23-08-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _23-08-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _23-08-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_23-08-2018

Załącznik nr 6                     Wykaz osób _23-08-2018

Załącznik nr 7                     Projekt umowy_23-08-2018