Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Ogłoszono: 2018-07-24, Termin składania ofert: 2018-08-02

Szczegóły przetargu

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/13/1597/2018 

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).

  

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-07-2018, numer ogłoszenia 594029 -N-2018

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy 
ul. Wojska Polskiego 1)

 

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postepowania 07-08-2018

Informacja z otwarcia ofert 03-08-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_24-07-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_24-07-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_24-07-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_24-07-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _24-07-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _24-07-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_24-07-2018

Załącznik nr 6                     Specyfikacja techniczna dostawy_24-07-2018

Załącznik nr 7                     Projekt umowy_24-07-2018