Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/10/1597/2018-Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2018-07-06, Termin składania ofert: 2018-07-17

Szczegóły przetargu

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/10/1597/2018

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-07-2018, numer ogłoszenia 585411 -N-2018

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o unieważnieniu postępowania 23-07-2018

Informacja z otwarcia ofert_17-07-2018

Ogłoszenie o zamówieniu_06-07-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_06-07-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_06-07-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_06-07-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _06-07-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _06-07-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_06-07-2018

Załącznik nr 6                     Specyfikacja techniczna dostawy_06-07-2018

Załącznik nr 7                     Projekt umowy_06-07-2018