Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/2311/37/1271/2018-Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

14.05.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr: ZP/2311/37/1271/2018

na: Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji p.poż. i oddymiania (SSP) w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji odgromowej i przepięciowej na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

V CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie prac pomiarowo-kontrolnych wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz przeglądów i konserwacji przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

VI CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonanie przeglądów i pomiarów rezystencji elektronarzędzi Kategorii I w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

VII CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów, konserwacji i pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

VIII  CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji drzwi automatycznych w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.                                   

 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.).

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Załączone dokumenty PDF: