Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

2018

ZP/PN/2312/15/1822/2018_Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”
Ogłoszono: 2018-08-30, termin składania ofert 2018-09-11
Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” Nr: ZP/PN/2312/15/1822/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Startup House II- Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, nr RPWM.01.03.01-28-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 1- Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie ... 
ZP/PN/2312/14/1830/2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-08-24, termin składania ofert 2018-09-17
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  Nr: ZP/PN/2312/14/1830/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-08-2018, numer ogłoszenia - N– 2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane ... 
ZP/PN/2312/16/1835/2018 - Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13
Ogłoszono: 2018-08-24, termin składania ofert 2018-09-14
Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13  Nr: ZP/PN/2312/16/1835/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-08-2018, numer ogłoszenia 608202-N-2018, -        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. ... 
ZP/PN/2312/11/1647/2018-Uczynnienie wyłączników prądu p. poż. oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137
Ogłoszono: 2018-08-23, termin składania ofert 2018-09-12
Uczynnienie wyłączników prądu p. poż. oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137 Nr: ZP/PN/2312/11/1647/2018 Część I zamówienia: Uczynnienie wyłączników prądu p.poż wraz z wykonaniem oddymiania klatki schodowej w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137  Część II zamówienia: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137.    zamówienie ... 
Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Ogłoszono: 2018-07-24, termin składania ofert 2018-08-02
Numer postępowania: ZP/PN/2312/13/1597/2018    Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).    Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-07-2018, numer ogłoszenia 594029 -N-2018 -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy  ... 
ZP/PN/2312/12/1670/2018_Wymiana okien w audytorium budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22
Ogłoszono: 2018-07-19, termin składania ofert 2018-08-06
Wymiana okien w audytorium budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22  Nr: ZP/PN/2312/12/1670/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19-07-2018, numer ogłoszenia: 591599-N-2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. ... 
ZP/PN/2312/09/1613/2018_Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”
Ogłoszono: 2018-07-10, termin składania ofert 2018-07-19
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”    Numer postępowania: ZP/PN/2312/09/1613/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ ... 
ZP/PN/2312/10/1597/2018-Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-07-06, termin składania ofert 2018-07-17
Numer postępowania: ZP/PN/2312/10/1597/2018   Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).       Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-07-2018, numer ogłoszenia 585411 -N-2018 -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku ... 
ZP/PN/2312/08/1545/2018_Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13
Ogłoszono: 2018-06-28, termin składania ofert 2018-07-16
Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13  Nr: ZP/PN/2312/08/1545/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28-06-2018, numer ogłoszenia 580771-N– 2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – ... 
ZP/PN/2312/07/1447/2018-Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-06-22, termin składania ofert 2018-07-02
Numer postępowania: ZP/PN/2312/07/1447/2018    Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-06-2018, numer ogłoszenia 577962-N-2018 -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy  ... 
< Poprzednie | Nastepne >