Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

2018

Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-03-09, termin składania ofert 2018-03-26
Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   Numer postępowania: ZP/PN/2312/02/579/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09-03-2018 r., numer ogłoszenia 529499-N-2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało ... 
ZP/PN/2312/01/492/2018_Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-03-06, termin składania ofert 2018-03-15
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w tym: I część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137 II część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 III część zamówienia - ... 
< Poprzednie | Nastepne >