Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Ogłoszono: 2018-07-24, termin składania ofert 2018-07-02
Numer postępowania: ZP/PN/2312/10/1597/2018    Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).    Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-07-2018, numer ogłoszenia 594029 -N-2018 -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy  ... 
ZP/PN/2312/09/1613/2018_Wymiana okien w audytorium budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22
Ogłoszono: 2018-07-19, termin składania ofert 2018-08-06
Wymiana okien w audytorium budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22  Nr: ZP/PN/2312/12/1670/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19-07-2018, numer ogłoszenia: 591599-N-2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. ... 
ZP/PN/2312/10/1597/2018-Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-07-06, termin składania ofert 2018-07-17
Numer postępowania: ZP/PN/2312/10/1597/2018   Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).       Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-07-2018, numer ogłoszenia 585411 -N-2018 -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku ... 
ZP/PN/2312/08/1545/2018_Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13
Ogłoszono: 2018-06-28, termin składania ofert 2018-07-16
Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13  Nr: ZP/PN/2312/08/1545/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28-06-2018, numer ogłoszenia 580771-N– 2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – ... 
ZP/PN/2312/07/1447/2018-Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-06-22, termin składania ofert 2018-07-02
Numer postępowania: ZP/PN/2312/07/1447/2018    Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-06-2018, numer ogłoszenia 577962-N-2018 -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy  ... 
ZP/PN/2312/05/1359/2018-Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13
Ogłoszono: 2018-06-06, termin składania ofert 2018-06-21
Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13  Nr: ZP/PN/2312/05/1359/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-06-2018, numer ogłoszenia 568774-N– 2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – ... 
ZP/PN/04/1207/2018-Świadczenie usług informatycznych ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”
Ogłoszono: 2018-05-30, termin składania ofert 2018-06-13
Świadczenie usług informatycznych ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” nr ZP/PN/04/1207/2018 Część I zamówienia: Świadczenie usług informatycznych ICT na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu Część II zamówienia: Świadczenie usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu zamówienie o wartości mniejszej ... 
ZP/PN/2312/06/1370/2018_Dostawa i montaż wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”
Ogłoszono: 2018-05-29, termin składania ofert 2018-06-11
Dostawa i montaż wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w tym: Część I zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Część II zamówienia: Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”   Numer postępowania: ZP/PN/2312/06/1370/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia ... 
ZP/PN/2312/03/1082/2018- Dostawa i montaż wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”
Ogłoszono: 2018-04-25, termin składania ofert 2018-05-14
Dostawa i montaż wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w tym: Część I zamówienia: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Część II zamówienia: Dostawa i konfiguracja oprogramowania na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Część III zamówienia: Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”   Numer postępowania: ZP/PN/2312/03/1082/2018   zamówienie o wartości mniejszej ... 
Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-03-09, termin składania ofert 2018-03-26
Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   Numer postępowania: ZP/PN/2312/02/579/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09-03-2018 r., numer ogłoszenia 529499-N-2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało ... 
< Poprzednie | Nastepne >