Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

2018

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/PN/2312/26/2637/2018
Ogłoszono: 2018-11-14, termin składania ofert 2018-11-22
Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/26/2637/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Zamówienia jest realizowane: w ramach projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program ... 
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/25/2408/2018
Ogłoszono: 2018-10-24, termin składania ofert 2018-11-06
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/25/2408/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Ogłoszenie o zamówieniu: -        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-10-2018, numer ogłoszenia 640301-N-2018, -        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ... 
ZP/PN/2312/23/2427/2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. „Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”
Ogłoszono: 2018-10-23, termin składania ofert 2018-11-05
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  Nr: ZP/PN/2312/23/2427/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23-10-2018, numer ogłoszenia - 639980-N–2018, -          zostało opublikowane na ... 
Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/PN/2312/22/2318/2018
Ogłoszono: 2018-10-23, termin składania ofert 2018-11-05
Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/22/2318/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23-10-2018, numer ogłoszenia 639891-N-2018, -        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska ... 
ZP/PN/2312/20/2062/2018_Nadbudowa łącznika i wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22
Ogłoszono: 2018-10-22, termin składania ofert 2018-11-13
  Nadbudowa łącznika i wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22      Nr: ZP/PN/2312/20/2062/2018     zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-10-2018, numer ogłoszenia: 639397-N-2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane ... 
ZP/PN/2312/19/2098/2018_Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-10-11, termin składania ofert 2018-10-24
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/19/2098/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) a)       Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  b)      Część II zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  c)       Część III zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej ... 
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/PN/2312/18/1926/2018
Ogłoszono: 2018-10-11, termin składania ofert 2018-10-22
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/18/1926/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11-10-2018, numer ogłoszenia 634472-N-2018, -        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. ... 
ZP/PN/2312/15/1822/2018_Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”
Ogłoszono: 2018-08-30, termin składania ofert 2018-09-11
Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” Nr: ZP/PN/2312/15/1822/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Startup House II- Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, nr RPWM.01.03.01-28-0003/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 1- Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie ... 
ZP/PN/2312/14/1830/2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-08-24, termin składania ofert 2018-09-17
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  Nr: ZP/PN/2312/14/1830/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-08-2018, numer ogłoszenia - N– 2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane ... 
ZP/PN/2312/16/1835/2018 - Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13
Ogłoszono: 2018-08-24, termin składania ofert 2018-09-14
Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13  Nr: ZP/PN/2312/16/1835/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-08-2018, numer ogłoszenia 608202-N-2018, -        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. ... 
< Poprzednie | Nastepne >