Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

23.04.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr: ZP/2311/33/1147/2018  

na: Wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 

1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.).

2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Załączone dokumenty PDF: