Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/01/492/2018_Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2018-03-06, Termin składania ofert: 2018-03-15

Szczegóły przetargu

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

w tym:

I część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137

II część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku dydaktycznego i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1

III część zamówienia - Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynku i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Zacisze 12

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/01/492/2018

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-03-2018 r., numer ogłoszenia 527458-N-2018,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

 

Ogłoszenie o zamówieniu_06-03-2018

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_06-03-2018

Załącznik nr 1                     Opis przedmiotu zamówienia_06-03-2018

Załącznik nr 2                     Formularz oferty_06-03-2018

Załącznik nr 3                     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _06-03-2018

Załącznik nr 4                     Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _06-03-2018

Załącznik nr 5                     Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_06-03-2018

Załącznik nr 6                     Wykaz usług_06-03-2018

Załącznik nr 7                     Projekt umowy_06-03-2018

Załącznik nr 7 po zmianach Projekt umowy_13-03-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_13-03_2018

Informacja z otwarcia ofert_15-03-2018

Informacja_o_wynikach_postępowania_26-03-2018