Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Świadczenie na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu kompleksowych usług pocztowych, usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego

09.02.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr ZP/2311/02/295/2018

Na:

Świadczenie na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu kompleksowych usług pocztowych, usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi odbioru przesyłek
z siedziby Zamawiającego

 

1)      Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)- dalej PZP.

2)      Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:

-     na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Załączone dokumenty PDF: