Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

29.11.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu:

Nr: ZP/2311/68/3212/2017

na:

Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

1)      Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).

2)      Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.
Załączone dokumenty PDF: