Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/13/2682/2017_Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2017-10-25, Termin składania ofert: 2017-11-08

Szczegóły przetargu

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/13/2682/2017 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25-10-2017, numer ogłoszenia: 607269 -N-2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_20-11-2017

Informacja z otwarcia ofert_08-11-2017

Zmiana SIWZ_03-11-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_03-11-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_25-10-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_25-10-2017

Załącznik nr 1 Wykaz punktów poboru energii (PPE) ze szczegółowym zużyciem energii_25-10-2017

Załącznik nr 2 Formularz oferty_25-10-2017

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _25-10-2017

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia _25-10-2017

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_25-10-2017

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw_25-10-2017

Załącznik nr 7 Projekt umowy_25-10-2017