Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/12/2657/2017_Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zlokalizowanym przy al. Grunwaldzkiej 137

Ogłoszono: 2017-10-20, Termin składania ofert: 2017-11-10

Szczegóły przetargu

Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zlokalizowanym przy
al. Grunwaldzkiej 137
 

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/12/2657/2017

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20-10-2017, numer ogłoszenia:  605251 -N-2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_24-11-2017

Informacja z otwarcia ofert_10-11-2017

Wyjaśnienia SIWZ_udostępnienie informacji publicznej_08-11-2017

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_07-11-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II_07-11-2017

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_25-10-2017

Załącznik nr 1k- Zestawienie stolarki_25-10-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_25-10-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_20-10-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_20-10-2017

Załącznik nr 1a - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut przyziemia_20-10-2017

Załącznik nr 1b - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut I piętra_20-10-2017

Załącznik nr 1c - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut I piętra_20-10-2017

Załącznik nr 1d - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut II piętra_20-10-2017

Załącznik nr 1e - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut II piętra_20-10-2017

Załącznik nr 1f - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Schemat rozwinięty_20-10-2017

Załącznik nr 1g - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Schemat z wymiarami_20-10-2017

Załącznik nr 1h - Przedmiar robót_ DSO_20-10-2017

Załącznik nr 1i - Opis urządzeń systemu DSO_20-10-2017

Załącznik nr 1j - Przedmiar robót_ Wymiana stolarki drzwiowej_20-10-2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_20-10-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_20-10-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 20-10-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_20-10-2017

Załącznik nr 6 - Wykaz robót_20-10-2017

Załącznik nr 7 - Wykaz osób_20-10-2017

Załącznik nr 8 - Projekt umowy_20-10-2017