Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

ZP/PN/2312/11/2383/2017_Uczynnienie niesprawnej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13

Ogłoszono: 2017-09-26, Termin składania ofert: 2017-10-11

Szczegóły przetargu

Uczynnienie niesprawnej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Studenta Nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/11/2383/2017

 

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26-09-2017, numer ogłoszenia: 593596 -N-2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o ponownym wyborze ofertyII_30-10-2017

Informacja o ponownym wyborze oferty_24-10-2017

Informacja o wynikach postępowania_16-10-2017

Informacja z otwarcia ofert_11-10-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_26-09-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_26-09-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_26-09-2017

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót_26-09-2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_26-09-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_26-09-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 26-09-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_26-09-2017

Załącznik nr 6 - Projekt umowy_26-09-2017