Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zlokalizowanym przy al. Grunwaldzkiej 137

Ogłoszono: 2017-09-12, Termin składania ofert: 2017-10-02

Szczegóły przetargu

 

Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zlokalizowanym przy al. Grunwaldzkiej 137 

 

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/08/2188/2017

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12-09-2017, numer ogłoszenia 587104-N-2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

 

Informacja o unieważnieniu postepowania_12-10-2017

Informacja z otwarcia ofert_02-10-2017

Sprostowanie do wyjaśnień teści SIWZ z dnia 27-09-2017_28-09-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ_27-09-2017

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_22-09-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_22-09-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ 14-09-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_12-09-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_12-07-2017

Załącznik nr 1a do SIWZ – Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut przyziemia_12-09-2017

Załącznik nr 1b do SIWZ - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut I piętra_12-09-2017

Załącznik nr 1c do SIWZ - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut I piętra_12-09-2017

Załącznik nr 1d do SIWZ - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut II piętra_12-09-2017

Załącznik nr 1e do SIWZ - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Rzut II piętra_12-09-2017

Załącznik nr 1f do SIWZ - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Schemat rozwinięty_12-09-2017

Załącznik nr 1g do SIWZ - Schemat rozmieszczenia systemu DSO w segmencie C – Schemat z wymiarami_12-09-2017

Załącznik nr 1h do SIWZ - Przedmiar robót_12-09-2017

Załącznik nr 1i do SIWZ - Opis urządzeń DSO_12-09-2017

Załącznik nr 2- Formularz oferty_22-09-017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_12-09-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_12-09-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 12-09-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_12-09-2017

Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych_12-09-2017

Załącznik nr 7 - Wykaz osób_12-09-2017

Załącznik nr 8 - Projekt umowy_12-09-2017