Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Remont Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ogłoszono: 2017-07-07, Termin składania ofert: 2017-07-26

Szczegóły przetargu

Remont Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Numer postępowania:

ZP/PN/2312/06/1839/2017

 

zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

-          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07-07-2017, numer ogłoszenia 546438-N-2017,

-          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne

-          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 1)

 

Dokumenty do pobrania_data zamieszczenia dokumentu:

Informacja o wynikach postępowania_28-07-2017

Informacja z  otwarcia ofert_26-07-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1_21-07-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_21-07-2017

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ_21-07-2017

Ogłoszenie o zamówieniu_07-07-2017

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_07-07-2017

Załącznik nr 1a_Przedmiar robót_dekarskie_07-07-2017

Załącznik nr 1b_Przedmiar robót_posadzki_1 piętro_07-07-2017

Załącznik nr 1c_Przedmiar robót_posadzki_2 piętro_07-07-2017

Załącznik nr 1d_Przedmiar robót_posadzki_poddasze_07-07-2017

Załącznik nr 2 - Formularz oferty_07-07-2017

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_07-07-2017

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_ 07-07-2017

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej_07-07-2017

Załącznik nr 6 - Wykaz robót_07-07-2017

Załącznik nr 7 - Projekt umowy_07-07-2017